Αρχική

Το εργαστήριο παιδιατρικής φυσικοθεραπείας της Κωνσταντίνας Καραγκούνη λειτουργεί στα Ιωάννινα και απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά όπου η συνολική ανάπτυξη, αισθητικοκινητική, σωματική, διανοητική, συναισθηματική και κοινωνική, έχει επηρεαστεί από: 

 

·         Βλάβες Κεντρικού Νευρικού Συστήματος:

·         Διαταραχές μυϊκού τόνου,

·         Εγκεφαλική παράλυση,

·         Ελάχιστη απόκλιση από την τυπική ανάπτυξη,

·         Ψυχοκινητική υστέρηση,

·         Προωρότητα,

·         Σύνδρομα.
 

Η παιδιατρική φυσιοθεραπεία αξιολογεί τις κινητικές ικανότητες και το λειτουργικό επίπεδο του κάθε παιδιού. Με γνώμονα τη φυσιολογική αισθητικοκινητική ανάπτυξη σχεδιάζεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που αφορά την αδρή και λεπτή κίνηση, την ανάπτυξη λειτουργικών δραστηριοτήτων, την πρόληψη παραμορφώσεων, την βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας, την χρήση ειδικών βοηθημάτων και την εκπαίδευση των γονέων. Καθορίζονται οι αντικειμενικοί στόχοι για την βελτίωση της κινητικής ικανότητας. Γίνεται ιεράρχηση των στόχων σε βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους. Ο θεραπευτικός στόχος θα πρέπει να είναι λειτουργικός και αναπτυξιακά κατάλληλος για το κάθε παιδί.

 

Η φυσικοθεραπεία που παρέχεται στο εργαστήριο στηρίζεται στις βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής (NDT-Bobath).